"ВИТО-ИЛИН МЛАДЕНОВ" ЕООД е търговско дружество, регистрирано от Пловдивски Окръжен Съд с решение №5077 от 11.08.2005 г., със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив.

 

Основната дейност на фирмата е проектиране и производство на екологично чисти съоръжения. Произвеждат се високоефективни двуходови и триходови пелетни котли и камини с различни мощности. Съоръженията са с:

  • автоматично подаване на пелети в горивната камера
  • автоматично запалване на горивото
  • автоматично почистване на горивната камера и димогарните тръби
  • автоматично следене на огъня в горивната камера
  • автоматично следене на температурата в съоръжението чрез електронно управление и програмируем логически   контролер

 

Произвеждат се вакуумно-тръбни слънчеви колектори с тръба от типа "Head pipe".

 

Фирмата изгражда слънчеви (фотоволтаични) централи с pv-модули.

 

Инсталации за производство на електрическа енергия, произвежда и пелетни преси с добив до 350 кг/ч.

 

Изграждат се и слънчеви отоплителни системи, инженерингова дейност в областта на технологиите, свързани със значително намаляване на всякакъв вид енергопотребление.

 

За максимално удобство на своите клиенти фирмата обхваща всички дейности по изграждане на соларни термични съоръжения и фотоволтаични съоръжения!