„ВИТО-ИЛИН МЛАДЕНОВ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано от Пловдивски окръжен съд с решение №5077 от 11.08.2005 г., със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив. Основната дейност на фирмата е проектиране и производство на екологично чисти съоръжения. Произвеждат се високоефективни двуходови и триходови пелетни котли, и камини с различни мощности. Съоръженията са с:

 • автоматично подаване на пелети в горивната камера
 • автоматично запалване на горивото
 • автоматично почистване на горивната камера и димогарните тръби
 • автоматично следене на огъня в горивната камера
 • автоматично следене на температурата в съоръжението чрез електронно управление и програмируем логически контролер
 • произвеждат се вакуумно-тръбни слънчеви колектори с тръба от типа „Head pipe“.
 • фирмата изгражда слънчеви (фотоволтаични) централи с pv-модули
 • инсталации за производство на електрическа енергия, произвежда и пелетни преси с добив до 350 кг/ч
 • изграждат се и слънчеви отоплителни системи, инженерингова дейност в областта на технологиите, свързани със значително намаляване на всякакъв вид енергопотребление
 • за максимално удобство на своите клиенти фирмата обхваща всички дейности по
 • изграждане на соларни термични съоръжения и фотоволтаични съоръжения!

Сертификати