„ВИТО-ИЛИН МЛАДЕНОВ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано от Пловдивски окръжен съд с решение №5077 от 11.08.2005 г., със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив. Основната дейност на фирмата е проектиране и производство на екологично чисти съоръжения. Произвеждат се високоефективни двуходови и триходови пелетни котли, и камини с различни мощности. Съоръженията са с:

  • автоматично подаване на пелети в горивната камера
  • автоматично запалване на горивото
  • автоматично почистване на горивната камера и димогарните тръби
  • автоматично следене на огъня в горивната камера
  • автоматично следене на температурата в съоръжението чрез електронно управление и програмируем логически контролер
  • произвеждат се вакуумно-тръбни слънчеви колектори с тръба от типа „Head pipe“.
  • фирмата изгражда слънчеви (фотоволтаични) централи с pv-модули
  • инсталации за производство на електрическа енергия, произвежда и пелетни преси с добив до 350 кг/ч
  • изграждат се и слънчеви отоплителни системи, инженерингова дейност в областта на технологиите, свързани със значително намаляване на всякакъв вид енергопотребление
  • за максимално удобство на своите клиенти фирмата обхваща всички дейности по
  • изграждане на соларни термични съоръжения и фотоволтаични съоръжения!

Сертификати