Поле от 50 плоски селективни панела 2,7 м2, произведени от „Сънсистем”-България се използват за затопляне на открит басейн с площ 12.5 м на 25 м и средна дълбочина 1.6м. Есента и зимата топлината ще се пренасочва към бойлер и отоплителната инсталация на комплекса.

Доставчик на материалите „НЕС”ООД–СЪНСИСТЕМ

Изпълнител на обекта  „ВИТО-ИЛИН МЛАДЕНОВ” ООД