Системата в гр. Габрово е преработка на съществуваща и неефективно работеща слънчева система, изградена първоначално с китайски вакуумно-тръбен колектор с 30 тръби, 150 литра бойлер, обикновена циркулационна помпа и соларно управление на Данфос. Характерно за тази система беше, че водата в бойлера не можеше да стане повече от 32 градуса при ясно слънчево време. С клиента се запознахме на Пловдивския панаир (ние сме редовни участници на техническите изложения пролет и есен). Съществуващата слънчева система на практика я реконструирахме като подменихме циркулационната помпа с   двущрангова помпена група „Oventrop“ – Германия, до китайския колектор монтирахме В.Т.С.К. 1800/30/60  и тъй като колекторът е прекалено мощен за 150 литра бойлер, свързахме  и 200 литра бойлер, също наличен (синият бойлер на снимките е на Будерус-той сега се затопля и от слънчевата система). Постигнахме затопляне на 150 литра вода до 65 градуса при слънчево време и 55 градуса в 200 литровият бойлер на Будерус. Клиентът пожела да монтираме паралелно на съществуващият нафтов котел пелетен котел. В последствие се оказа, че автоматиките на двата котела си противоречат и клиентът се отказа от нафтовият котел, тогава му предложихме буферен съд и електронно управление на отоплението на къщата, със система от трипътни вентили с електрически задвижки и програмируем седем дневен терморегулатор. Изградената с буферен съд и електронен блок система дава 40% икономия на гориво, рязко подобрява изгарянето на горивото в котела и намалява недобре изгорялото гориво.