Комбинирана отоплителна система проектирана и изградена така, че затопля при слънчево време два жилищни етажа (зимно време) и басейн (през лятото). Системата се състои от 5 (пет) вакуумно-тръбни слънчеви колектора (В.Т.С.К. 1800/30/60), високотемпературен 300 литра буферен съд, 200 литра бойлер за битова гореща вода, газов котел, помпена група, трипътни електрически вентили и електронен блок за управление на цялата система. Недостатък на слънчевото отопление е, че работи ефективно при ясно, слънчево време и поради тази причина има газов котел, който се включва автоматично при падане на температурата в буферният съд под определена граница.