Слънчевата система е проектирана и изпълнена така, че да затопля 4 броя бойлерa по 500 литра до температура, която се настройва и следи от соларният контролер. При  достигане на зададената температура, контролерът  автоматично пренасочва топлината произведена от колекторите към топлообменника на външният басейн (през лятото) или към топлообменника на вътрешният басейн (през зимата).

Слънчевата система се състои от 10 броя вакуумно-тръбни слънчеви колектори, медна тръбна инсталация, двущрангова помпена група „Oventrop“ – Германия, соларен контролер с графичен дисплей, 4 броя  500 литрови бойлера, два топлообменника, система от трипътни вентили с електрически задвижки и блок за управление. При слънчево време системата затопля бойлерите и един от двата басейна до температура на водата в басейна не по висока от 30 градуса.

Слънчевата система за кухненската част на хотела е изградена от 2 броя вакуумно-тръбни слънчеви колектора В.Т.С.К. 1500/30/60, двущрангова помпена група „Oventrop“ – Германия, 200 литра бойлер с една серпентина (бойлерът е със стойка за стена), соларен контролер с графичен дисплей. Като отчетохме консумацията на топла вода в кухненския блок,  усилихме соларното поле за да има винаги топла вода в бойлера в кухненската част.