За клиенти които не желаят (или нямат къде да им се инсталират) да се занимават с котли на пелети, твърдо гориво, газови или електрически котли, предлагаме системи с термопомпа и конвектори. Предимството на термопомпата пред другите отоплителни уреди е, че в комбинация с конвекторите се използва зимно време за отопление, лятно време за охлаждане. Недостатък е, че използва ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ. В този случай изграждаме и слънчева система, състояща се от вакуумно-тръбен слънчев колектор В.Т.С.К.-1800/30/60, двущрангова помпена група Юнкерс, 200 литра бойлер с две серпентини със стойка за под, соларен контролер с графичен дисплей. Целта е да се сведе до минимум консумацията на електрическа енергия за затопляне на водата за битови нужди.