Отоплителна система. състояща от пелетен котел, горивна камера за вграждане (камина), алуминиеви радиатори с термостатични глави на крановете, бойлер 300 литра с 2 серпентини, аварийно електрическо захранване – едновременно за отоплителната и за слънчевата система. Слънчевата система се състои от 2 броя вакуумно-тръбни слънчеви колектори (В.Т.С.К. 1800/22/60), помпена група „Oventrop“ – Германия, соларен контролер, 300 литра бойлер. Системата работи стабилно и безпроблемно.