Отоплителна система с  чугунен котел на твърдо гориво, панелни радиатори „Корадо”- България, циркулационна помпа, тръбна разводка от медни тръби, аварийно електрическо захранване и 200 литра бойлер с две серпентини свързан и към отоплителната и към слънчевата системи (на този обект сме монтирали бойлер на „Елдом Инвест“) . Слънчевата система се състои от 2 броя китайски слънчеви панели, циркулационна помпа и обикновен диференциален терморегулатор. Към настоящия момент, слънчевата система работи учудващо добре.