Камина KA – 2/10

Камината KA-2/10 е предназначена за изгаряне на дървесни пелети и костилки. Не се препоръчва изгарянето на други материали!

Предназначена е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и малки търговски обекти с обща потребна топлинна мощност до 10 кW. Камината е водогрейна, с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 4 bar. Преди експедицията е изпитана на свръхналягане 6 bar. Топлообменникът е кожухотръбен, двуходов с противотоково движение на водата и димните газове. Бункерът за пелети е вграден в корпуса на камината и е с вместимост 30 литра (18кг).

Пепелникът на камината е с вместимост 4 литра.

Категория:

Описание

Предимства:

  • Автоматично запалване на горивото
  • Напълно автоматизиран процес на експлоатация
  • Автоматично почистване на горелката
  • Ниски  емисии на отделените газове при горене
  • Висок КПД (коефициент на полезно действие)
  • Възможност за съвместна работа със слънчеви колектори за топла вода