Пелетен котел PK2-50

Котелът PK2-50 е предназначен за изгаряне на дървесни пелети. Не се препоръчва изгарянето на други материали!

Предназначен е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и малки търговски обекти с обща потребна топлинна мощност до 50 кW. Котелът е водогреен, с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 4 bar. Преди експедицията е изпитан на свръхналягане 6 bar. Топлообменникът е кожухотръбен, двуходов с противотоково движение на водата и димните газове. Бункерът за пелети е вграден в корпуса на котела и е с вместимост 250 литра /155кг/.

Категория:

Описание

Технически характеристики на котела:

  • Автоматично запалване на горивото
  • Напълно автоматизиран процес на експлоатация
  • Автоматично почистване на горелката
  • Ниски  емисии на отделените газове при горене
  • Висок КПД (коефициент на полезно действие)
  • Възможност за съвместна работа със слънчеви колектори за топла вода