Пелетен котел PK3-85

Котелът PK3-85 е предназначен за изгаряне на дървесни пелети. Не се препоръчва изгарянето на други материали!

Предназначен е за отопление на еднофамилни сгради, апартаменти и търговски обекти с обща потребна топлинна мощност до 85 кW. Котелът е водогреен, с принудителна циркулация на водата и работно налягане на водата 4 bar. Преди експедицията е изпитан на свръхналягане 6 bar. Топлообменникът е кожухотръбен, триходов с противотоково движение на водата и димните газове. Котелът е комплектован с бункер за пелети, разположен непосредствено до котела и свързан чрез гъвкаво съединение с него. Вместимостта на бункера е 850 литра. Това позволява значително да се намали честотата на зареждане на котела с гориво.

Категория:

Описание

Технически характеристики на котела:

  • Автоматично запалване на горивото
  • Напълно автоматизиран процес на експлоатация
  • Автоматично почистване на горелката и димогарните тръби
  • Ниски емисии на отделените газове при горене
  • Висок КПД (коефициент на полезно действие)
  • Възможност за съвместна работа със слънчеви колектори за топла вода